Ενδοσκοπική Απονεύρωση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

    Ενδοσκοπική απονεύρωση Ιερολαγόνιας άρθρωσης

    Η ενδοσκοπική απονεύρωση των ιερολαγόνιων αρθρώσεων είναι μια πραγματική ελάχιστα επεμβατική μέθοδος κατά την οποία ο χειρουργός υπό άμεση όραση απονευρώνει την πάσχουσα περιοχή από τις νευρικές ίνες που μεταδίδουν τον πόνο. Ως εκ τούτου οι ασθενείς αισθάνονται από σημαντική ανακούφιση των συμπτωμάτων μέχρι και καθολική ύφεση του πόνου αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και ελεγχόμενη καταστολή, με τομή μερικών χιλιοστών και ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την ίδια μέρα.

    endoskopiki-aponevrwsi-ierolagonias-arthrwsis

    Θεραπεία

    Facet joint denervation: Η ενδοσκοπική προσέγγιση στις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις είναι μια πραγματική ελάχιστα επεμβατική μέθοδος κατά την οποία ο χειρουργός υπό άμεση όραση απονευρώνει τις πάσχουσες περιοχές από τις νευρικές ίνες που μεταδίδουν τον πόνο. Ως αποτέλεσμα αυτής της ακριβούς ενδοσκοπικής διαδικασίας, οι ασθενείς αισθάνονται από σημαντική ανακούφιση των συμπτωμάτων μέχρι και καθολική ύφεση του πόνου αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση.