Κυφοπλαστική

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  kifoplastiki

  Τι είναι η κυφοπλαστική;

  Η κυφοπλαστική είναι μια ακτινολογικά καθοδηγούμενη, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική, κατά την οποία γίνεται ανάταξη και σταθεροποίηση συμπιεστικών καταγμάτων σπονδυλικής στήλης.

  kifoplastiki kifoplastiki

  Ποιες είναι οι ενδείξεις για κυφοπλαστική;

  Η θεραπεία της κυφοπλαστικής προτείνεται συνήθως όταν οι συντηρητικές θεραπείες έχουν αποτύχει. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις για την επιλογή της:

  • Επώδυνα συμπιεστικά σπονδυλικά κατάγματα ανθεκτικά στην φαρμακευτική αγωγή.
  • Επώδυνοι σπονδυλικοί όγκοι (Καλοήθεις ή κακοήθεις) με ή χωρίς σπονδυλικό κάταγμα.
  • Επώδυνο σπονδυλικό κάταγμα που σχετίζεται με οστεονέκρωση.
  • Χρόνιος πόνος σε μη πορωθέν σπονδυλικό κάταγμα.

  Ποιες είναι οι αντενδείξεις για κυφοπλαστική;

  Η κυφοπλαστική αντενδείκνυται στις παρακάτω περιπτώσεις::

  • Προβλήματα πηκτικότητας αίματος.
  • Ενεργή φλεγμονή (Οστεομυελίτιδα σπονδυλικού σώματος ή Σπονδυλοδισκίτιδα).
  • Ασυμπτωματικό σταθερό σπονδυλικό κάταγμα ή κάταγμα που ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική αγωγή.
  • Παλαιό σπονδυλικό κάταγμα.
  • Vertebra Plana. (<1/3 του ύψους του σπονδυλικού σώματος)
  • Ασταθείς αυχένες σπονδύλων χωρίς ακέραια τοιχώματα.

  Συμβουλευτείτε πάντα έναν εξειδικευμένο Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης προτού προχωρήσετε σε κάποια θεραπεία.

   

  Πώς γίνεται η επέμβαση;

  kifoplastiki

  Υπό συνεχή ακτινολογικό έλεγχο και τον ασθενή σε πρηνή θέση, ο χειρουργός σπονδυλικής στήλης θα καθοδηγήσει μία ειδική βελόνα στο σπονδυλικό σώμα από δερματική τομή – περίπου 1 εκατοστού – αμφοτερόπλευρα ή μονόπλευρα σε κάθε σπόνδυλο. Διαμέσου της βελόνας εισάγεται ένα μπαλόνι, το οποίο διαστέλλεται για να ανατάξει το κατεαγέν σπονδυλικό σώμα στο αρχικό του ύψος. Αυτό δημιουργεί μια κοιλότητα εντός του σπονδυλικού σώματος, μέσα στην οποία εγχέεται πολυμεθυλμεθακρυλικό τσιμέντο (PMMA). Η έγχυση είναι πλήρως ελεγχόμενη σε ένα περιβάλλον χαμηλής πίεσης, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο διαφυγής του τσιμέντου από το σπονδυλικό σώμα.

  Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου 30 λεπτά ανά σπόνδυλο υπό γενική ή τοπική αναισθησία. Η ανάγκη για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία είναι από μερικές ώρες μέχρι ένα βράδυ ανάλογα από την ηλικία, την βαρύτητα του προβλήματος και την υποστήριξη του ασθενούς στο σπίτι.

   

  Τι περιλαμβάνει η προεγχειρητική αξιολόγηση;

  kifoplastiki

  Πριν την επέμβαση, ο ιατρός προχωρά σε κλινική αξιολόγηση του ασθενούς και εκτενή συζήτηση για την επικείμενη θεραπεία. Η προεγχειρητική αξιολόγηση περιλαμβάνει:

  • Λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού και κλινική εξέταση ασθενούς.
  • Αξιολόγηση της έντασης του πόνου.
  • Συζήτηση για την διαδικασία της αναισθησίας και πιθανές παρενέργειες.
  • Αναπαραγωγή πόνου κατά την ψηλάφηση.
  • Συγκατάθεση ασθενούς.

   

  Τι χρειάζεται κατά τον προεγχειρητικό σχεδιασμό;

  Απαραίτητα για τον προεγχειρητικό σχεδιασμό της διαδικασίας είναι:

  • Αξονική Τομογραφία

  Με την αξονική τομογραφία μπορούμε να αξιολογήσουμε την μορφολογία των σπονδυλικών αυχένων, του οπίσθιου/πρόσθιου τοιχώματος του σπονδυλικού σώματος καθώς και των επιφυσιακών πλακών. Αυτές είναι απαραίτητες λεπτομέρειες για τον ακριβή σχεδιασμό της πύλης εισόδου για την βελόνα.

  • Μαγνητική Τομογραφία

  Απαραίτητη εξέταση σε περίπτωση με πολλαπλά κατάγματα ή επίμονο έντονο άλγος.

   

  Ποια είναι τα κλινικά αποτελέσματα;

  Με την κυφοπλαστική επιτυγχάνουμε διόρθωση της σπονδυλικής παραμόρφωσης με ταυτόχρονη σημαντική ελάττωση του πόνου.

  kifoplastikikifoplastiki

   

  Συμπερασματικά

  • Η Κυφοπλαστική είναι η θεραπεία εκλογής με ελάχιστες επιπλοκές για τα επώδυνα συμπιεστικά σπονδυλικά κατάγματα.
  • Η Κυφοπλαστική προσφέρει σταθερότητα στο κάταγμα και διόρθωση της σπονδυλικής παραμόρφωσης.
  • Οι ασθενείς αναφέρουν σημαντική μείωση του πόνου και βελτίωση στις καθημερινές δραστηριότητες, ανεβάζοντας έτσι το επίπεδο της ποιότητας ζωής.
  • Σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα παίζει και η συνεχής βελτίωση των υλικών αλλά και των απεικονιστικών μεθόδων που σε συνδυασμό με την εμπειρία του γιατρού, επιφέρουν ελαχιστοποίηση των επιπλοκών.

  Επικοινωνήστε με τον Εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό – Χειρουργό Σπονδυλικής Στήλης Γεωργούδη Μιχάλη για εξατομικευμένη προσέγγιση και θεραπεία.