Πεταλεκτομή

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Τι είναι η Πεταλεκτομή;

  Πεταλεκτομή ονομάζουμε τη βασική χειρουργική αντιμετώπιση των σπονδυλικών στενώσεων του σπονδυλικού σωλήνα. Σπονδυλική στένωση δημιουργείται όταν ασκείται πίεση στον νωτιαίο μυελό ή στα νεύρα του σπονδυλικό σωλήνα την λόγω ελάττωσης της διαμέτρου μίας περιοχής στο σπονδυλικό σωλήνα.

  petalektomi

  Αυτή η στένωση προκαλείται συνήθως από φθορά των αρθρώσεων, των συνδέσμων (πάχυνση ωχρού συνδέσμου) και των μεσοσπονδύλιων δίσκων που έχουν σαν αποτέλεσμα την ελάττωση του χώρου που είναι διαθέσιμος για τα νεύρα.

   

  Ποια είναι η διαδικασία της πεταλεκτομής;

  Κατά την πεταλεκτομή αφαιρείται ένα τμήμα του οστού στο πίσω μέρος του σπονδύλου για να δημιουργηθεί χώρος έτσι ώστε να μην ασκείται πίεση στον νωτιαίο μυελό ή στα νεύρα στον σπονδυλικό σωλήνα. Το οπίσθιο τμήμα του σπονδύλου το οποίο περικλείει το νωτιαίο μυελό ονομάζεται πέταλο – μια οστική γέφυρα πεπλατυσμένη, η οποία στην κάθε της πλευρά έχει από μια άρθρωση με την οποία  ο κάθε σπόνδυλος αρθρώνεται με τον από υπερκειμενο του. Όταν υπάρχει στένωση σε κάποιο σημείο του σπονδυλικού καναλιού και πιέζεται ο νωτιαίος μυελός, τότε η αφαίρεση του πετάλου και του ωχρού συνδέσμου σε εκείνη την περιοχή αποσυμπιέζει το νευρικό ιστό.

  Η πεταλεκτομή μπορεί να συνοδευτεί από τρηματεκτομή, εάν και εφόσον υπάρχει ενδοτρηματική στένωση, ή από σπονδυλοδεσία αν υπάρχει αστάθεια-μετατόπιση σπονδύλων και κριθεί αυτό αναγκαίο.

  petalektomi

  Από το προσωπικό αρχείο του ιατρού

   

  Πώς πραγματοποιείται το χειρουργείο της Πεταλεκτομής;

  Το χειρουργείο πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και τον ασθενή σε πρηνή θέση σε ειδικό πλαίσιο,υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο,πριν την τομή δέρματος αλλά και κατά την διάρκεια του χειρουργείου. Αυτό έχει ως στόχο τις ελάχιστες τομές ακριβώς άνωθεν του επιπέδου της βλάβης καθώς και πολύ μικρές αποκολλήσεις και τραυματισμούς των παρασπονδυλικών μυών.

   

   

  Πόση ώρα διαρκεί το χειρουργείου της πεταλεκτομής;

  Η διάρκεια του χειρουργείου ποικίλλει ανάλογα τον αριθμό των επιπέδων που χρήζουν αποσυμπίεση με μέσο όρο περίπου την μια ώρα.

  Μετά το πέρας της χειρουργικής επέμβασης ο ασθενής μεταφέρεται στον θάλαμο νοσηλείας του όπου θα παραμείνει για 12-24 ώρες. Η ορθοστάτιση και η κινητοποίηση του ασθενούς γίνεται την ίδια ημέρα, περίπου 3-4 ώρες μετά το χειρουργείο με χρήση υψηλής ζώνης οσφύος.

   

  Γίνεται πλήρης αποκατάσταση της σπονδυλικής στένωσης;

  Οι ασθενείς μας ακολουθούν συγκεκριμένο πρωτόκολλο αποκατάστασης που περιλαμβάνει την χρήση υψηλής ζώνης οσφύος, φυσικοθεραπείες, οδηγίες κινητοποίησης και ασκήσεις ενδυνάμωσης κορμού για 6 εβδομάδες.

  petalektomipetalektomi

   

  Ποιο είναι το πλεονέκτημα της πεταλεκτομής;

  Το σημαντικό πλεονέκτημα της πεταλεκτομής είναι πως ακολουθώντας το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αποκατάστασης έχουμε μέχρι σήμερα μηδενικό ποσοστό υποτροπών και μηδενικό ποσοστό σπονδυλικής αστάθειας.