Πηχεοκαρπική & Άκρα Χείρα

Γάγγλιο Καρπού

Γάγγλιο Καρπού

Το γάγγλιο καρπού αποτελεί ένα καλοήθες μόρφωμα

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος (Trigger Finger)

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος (Trigger Finger)

O εκτινασσόμενος δάκτυλος είναι ένα πολύ κοινό, ωστόσο, αντιμετωπίσιμο πρόβλημα.